Čo nás čaká v najbližších dňoch?

10. 12.
Pytagoriáda - školské kolo 3. až 5. ročník
11. 12.
Pytagoriáda - školské kolo 6. až 8. ročník
15. 12.
Zbierka základných potravín pre Útulok sv. Anny v Hlohovci
- v čase od 14.00 do 17.00 môžete nosiť do učebne biológie trvanlivé potraviny (napr.: múka, cukor, cestoviny,...), ktoré budú odovzdané do Útulku sv. Anny
16. 12.
Vianočné dielničky v I. B
17. 12.
Vianočný koncert
18. 12.
Vianočná burza a pasovanie prvákov do „Cechu žiackeho”
19. 12.
Vianočné vyučovanie a pokusy z fyziky
22. 12. 2014 až 07. 01. 2015
Vianočné prázdniny
08. 01.
Nástup do školy po vianočných prázdninách

Naša škola očami žiakov

Prezentácie o našej škole vytvorili žiaci 6. ročníka počas minulého školského roka pomocou programu: Apache OpenOffice, ktorí si môžete stiahnuť tu.
Ak si nechcete do PC inštalovať nový program, tak si ich práce môžete pozrieť PDF verzii.

Prezentácie o škole:
Prezentácie o škole v PDF verzii:
Prezentácia o škole s hudbou Prezentácia o škole Prezentácia o škole s hudbou v PDF verzii Prezentácia o škole bez hudbu v PDF verzii