Hurá, prázdniny!

30. júna sme sa stretli v átriu našej školy, aby sme dali „BODKU ZA ŠKOLSKÝM ROKOM”. Na záver slávnostného programu, počas ktorého boli ocenení najlepší a najaktívnejší žiaci, sa s nami rozlúčili deviataci. Potom sme sa rozišli do tried, kde nám pani učiteľky rozdali vysvedčenia a zapriali krásne prázdniny.

Nový školský rok začneme spoločne 2. septembra 2015 (streda) v átriu školy.

Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015
Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015
Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015
Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015
Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015
Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015 Koniec šk. roka 2014/2015