POZOR!

Usmernenie RÚVZ Trnava

Žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby venovali pozornosť usmerneniu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave k vírusovým hnačkovým ochoreniam. Znenie usmernenia nájdete tu.

Čo nás čaká v najbližších dňoch?

POZOR - pre zlé počasie odložené! Termín bude oznámený deň pred konaním akcie.
Šarkaniáda školského klubu detí
- kde: školské ihrisko
- kedy: od 14.00
- priniesť si šarkanov a dobrú náladu
26. a 27. 10.
Jesenné účelové cvičenie žiakov II. stupňa
- streda - teória
- štvrtok - praktická časť
28. až 31. 10.
Jesenné prázdniny
01. 11.
Sviatok všetkých svätých
02. 11.
Nástup do školy