Rodičovské združenia

- prípravný a prvý ročník

Prvé rodičovské združenia rodičov/zákonných zástupcov žiakov prípravného a prvého ročníka sa uskutočnia v príslušných triedach 11. septembra 2014 (štvrtok):

- druhý až deviaty ročník

Prvé rodičovské združenia rodičov/zákonných zástupcov žiakov druhého až deviateho ročníka sa uskutočnia 17. septembra 2014 (streda) o 17.00 v jednotlivých triedach.
O 18.00 sa predsedovia triednych aktívov presunú do zborovne školy, kde prebehne zasadnutie Rady školy.

A tu je niečo pre našich nových spolužiakov!

Prezentácie o našej škole

Prezentácie sú vytvorené v programe: Apache OpenOffice, ktorí si môžete stiahnuť tu, prípadne si pozrieť PDF verziu prezentácií.

Prezentácie o škole:
Prezentácie o škole v PDF verzii:
Prezentácia o škole s hudbou Prezentácia o škole Prezentácia o škole s hudbou v PDF verzii Prezentácia o škole bez hudbu v PDF verzii


Zoznam pomôcok