Čo nás čaká v najbližších dňoch?

Športové súťaže organizované v rámci Hlohovských hier mládeže (ďalej len „HHM”)

26. 05. 2016
Atletika - I. časť
30. 05. 2016
Atletika - II. časť
01. 06. 2016
Malý futbal - finále
Slávnostné ukončenie Hlohovských hier mládeže

Ďalšie aktivity

03. 06. 2016
Moja prvá olympiáda - pre žiakov I. ročníka
07. 06. 2016
Šermiari - vystúpenie šermiarov pre všetkých žiakov
08. 06. 2016
Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád - úspešní reprezentanti školy
09. 06. 2016
Beseda o násilí - pre žiakov 5. a 6. ročníka
máj/jún
Výlety triednych kolektívov
13. až 17. 06. 2016
Škola v prírode - pre žiakov 4. ročníka
22. 06. 2016
Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2015/2016