Čo nás čaká v najbližších dňoch?

03. 11.
Nástup do školy po jesenných prázdninách
06. 11.
Komparo 2014 pre žiakov 8. a 9. ročníka
18. 11.
Klasifikačná porada za I. štvrťrok
18. až 28. 11.
Triedne rodičovské združenia
- presné termíny jednotlivých RZ upresnia triedne pani učiteľky cez žiacke knižky

Naša škola očami žiakov

Prezentácie o našej škole vytvorili žiaci 6. ročníka počas minulého školského roka pomocou programu: Apache OpenOffice, ktorí si môžete stiahnuť tu.
Ak si nechcete do PC inštalovať nový program, tak si ich práce môžete pozrieť PDF verzii.

Prezentácie o škole:
Prezentácie o škole v PDF verzii:
Prezentácia o škole s hudbou Prezentácia o škole Prezentácia o škole s hudbou v PDF verzii Prezentácia o škole bez hudbu v PDF verzii