Upozornenie!

Počas posledného školského týždňa sa budú
v školskej jedálni vydávať obedy nasledovne:

Prosíme o dodržiavanie času výdaja obedov.

Ing. A. Galovičová
vedúca ŠJ

Škola

Čo nás čaká v najbližších dňoch?

27. 06. 2016
Odovzdávanie učebníc - nezabudnúť priniesť VŠETKY učebnice
30. 06. 2016
Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/2016
01. 07. až 31. 08. 2016
Letné prázdniny