Zápis do prípravného ročníka Zápis do prípravného ročníka

Zápis detí
do prípravného ročníka

Miesto konania:
Prípravná trieda A a B - prízemie oproti jedálni
Dátum: 4. a 5. máj 2016
Čas: Od 13.00 do 17.00

Ste zvedaví, čo vás u nás čaká?
Super, naši piataci pod vedením p. uč. Mgr. et Mgr. Bežuchovej pripravili pre vás na hodinách tvorivého písania plagáty so zaujímavými informáciami o našej škole!

Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy
Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy
Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy
Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy Pozvánka do školy

V Hlohovci 02. 03. 2016

Mgr. Mária Loskotová
riad. školy