Prosba

Dve/tri percentá z dane

Milí rodičia a priaznivci našej školy,

i tento rok máte možnosť sami rozhodnúť, komu pomôžete svojimi daňami. Peniaze, ktoré získame týmto spôsobom, nám pomáhajú realizovať naše plány vo vzdelávacom procese. Úspechy tohto procesu závisia od viacerých faktorov - radosť detí z príjemného školského prostredia, organizovanie rôznych zaujímavých podujatí, zapájanie sa do rôznych súťaží,... Ak nám chcete pri výchove a vzdelávaní detí pomôct i touto formou, budeme vám veľmi vďační. Nižšie nájdete tlačivo, ktorým nám môžete cez Rodičovské združenie pri ZŠ v Hlohovci, Koperníkova 24 poukázať 2, resp. 3 % z vašich daní.

Tlačivá k poukázaniu 2, resp. 3 % zo zaplatenej dane RZ pri ZŠ v Hlohovci:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane - vo formáte rtf
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane - PDFverzia

ĎAKUJEME VÁM!

Akcie, ktoré nás čakajú do konca mája

16. 04.
Žiaci majiteľmi elektrárni na jeden deň - environmentálne dopoludnie pre žiakov 9. ročníka
17. až 22. 04.
Veľkonočné prázdniny
23. 04.
Nástup do školy po veľkonočných prázdninách
Klasifikačná porada za III. štvrťrok šk. roka 2013/2014
25. 04.
Hlohovec má talent
28. 04. až 02. 05.
Triedne rodičovské združenia - presný termín oznámia triedne p. učiteľky jednotlivých tried
05. 05. až 09. 05.
Týždeň boja proti šikanovaniu
12. 05. a 15. 05.
Prijímacie pohovory na stredné školy - I. kolo
16. 05.
Zápis žiakov do prípravného ročníka pre školský rok 2014/2015 - viac informácií tu
25. 05.
Dúhafest - VIII. ročník prehliadky voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia
Zápis do prípravného ročníka