Čo nás čaká v najbližších dňoch:

Celoročná súťaž
Zber použitých batérií a akumulátorov
Koniec mája, jún
Obdobie školských výletov
Výlety Výlety Výlety
01. 06.
Aktivity k MDD - žiaci 9. (organizátori), 1., 3., 5. až 7. ročníka
Opekačka - žiaci 8. ročníka
02. 06.
Aktivity k MDD - žiaci prípravného ročníka navštívia hasičov
07. 06.
DÚHAFEST - IX. ročník prehliadky voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia
08. až 12. 06.
Plavecký výcvik - žiaci 3. ročníka
Výstupné písomné práce z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - žiaci 5. až 9. ročníka
09. 06.
Moja prvá olympiáda - športové dopoludnie pre žiakov 1. ročníka
15. až 19. 06.
Škola v prírode - žiaci 4. ročníka
22. 06.
Didaktické hry - žiaci prípravného až 4. ročníka
Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2014/2015
22. a 23. 06.
Účelové cvičenie pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania
30. 06.
Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015
01. 07. až 31. 08.
LETNÉ PRÁZDNINY