Čo nás čaká v najbližších dňoch:

Celoročná súťaž
Zber použitých batérií a akumulátorov
29. 05.
Končí zber PET fliaš
Koniec mája, jún
Obdobie školských výletov
Výlety Výlety Výlety
07. 06.
DÚHAFEST - IX. ročník prehliadky voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia
Termín bude upresnený
Škola v prírode - žiaci 4. ročníka
Termín bude upresnený
Plavecký výcvik - žiaci 3. ročníka
22. a 23. 06.
Účelové cvičenie pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania
Termín bude upresnený
Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2014/2015
30. 06.
Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015
01. 07. až 31. 08.
LETNÉ PRÁZDNINY