Čo nás čaká v najbližších dňoch?

08. 12.
Pytagoriáda - školské kolo
  • pre žiakov 3. až 5. ročníka
09. 12.
Pytagoriáda - školské kolo
  • pre žiakov 6. až 8. ročníka
23. 12. 2015 až 07. 01. 2016
Vianočné prázdniny
08. 01. 2016
Nástup do školy po vianočných prázdninách

Dni otvorených dverí pre našich žiakov 9. ročníka
na SŠ v Hlohovci sa uskutočnili/uskutočnia

11. 11.
Obchodná akadémia, Tehelná 4
20. 11.
Stredná odborná škola, Nerudova 13
26. 11.
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 5
08. 12.
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13