POZOR!

Voľby do Rady školy

Riaditeľstvo školy zvoláva na 15. februára 2016 o 17.00 triedne rodičovské združenia, v rámci ktorých prebehne voľba zástupcov do Rady školy za rodičov, preto je účasť rodičov/zákonných zástupcov žiakov nutná.

V Hlohovci 06. 02. 2016

Obmedzenie pohybu v školskom areáli

Riaditeľstvo Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec oznamuje všetkým rodičom a ich deťom, že od 15. januára 2016 až do odvolania sa začala rekonštrukcia telocvične (okná a podlahy), preto žiadame deti, aby sa až do skončenia prác nezdržiavali na asfaltovom ihrisku a tribúne, pretože môže prísť k poškodeniu ich zdravia.

V Hlohovci 15. 01. 2016

Mgr. Mária Loskotová
riad. školy

Čo nás čaká v najbližších dňoch?

09. 02. 2016
Maškartný ples pre žiakov prípravného až 4. ročníka
15. 02. 2016
Voľba rodičov do Rady školy vrámci triednych rodičovských združení od 17.00
22. až 26. 02. 2016
Jarné prázdniny
29. 02. 2016
Nástup do školy po jarných prázdninách